Bilder från UVFK, Akademistallet, Uppsala

Jubileum 2013     Fälttävlan (2014, 2013, 2012)     Uppsalaritten (2010, 2009)     AKKA dagen (2011)

(Andra hästbilder)

(UVFK hemsida)

(Frozentime Images hemsida)

© 2013 Mark Harris