Hästfotostudio på Norra Norby Gård (Stall Surmulen) 3-4 juni 2017

Bilderna samlas här : Studio bilder juni 2017

Mark Harris

(Exempel på hästfotostudio bilder)

(Andra hästbilder)

(Norra Norby Gårds hemsida)

(Frozentime Images hemsida)

© 2017 Mark Harris