Föreningen Norby soldattorp i Uppsala

Medlemsavgiften är 50 kronor och kan insättas på plusgiro 481 53 85 -2.

Ordförande, sekreterare och kassör är f.n. :

Anders Kreuger ( 018/ 30 05 50)
Lennart Häggström ( 018 / 30 01 88)
Anders Toll ( 018/ 50 59 23).

Aktuella arrangemang anslås på torpets anslagstavla.

Huvudsidan